Call Us Free: 1-800-123-4567

จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส

เรียนรู้การสร้างภาพลักษณ์ การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ
โดยสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์

จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส
สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 84 ปี

“บุคลิกภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ”
Mr. John Robert Powers
เพราะเล็งเห็นว่าบุคลิกภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิต มิสเตอร์ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส จึงได้ก่อตั้ง
สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1923 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
แต่ละคนได้ค้นพบจุดบกพร่องและพัฒนาตนเอง โดยดึงคุณสมบัติและคุณลักษณะเด่นประจำตัวของแต่ละบุคคลที่ซ่อนอยู่ให้โดดเด่นออกมา
จนเป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็น และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสังคม ทำให้สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส
เป็นโรงเรียนสอนด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือของนานาประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสาขาที่เมืองสำคัญต่างๆมากกว่า 70 แห่งทั่วโลก เช่น นิวยอร์ค ชิคาโก บอสตัน ฮาวาย  โตเกียว โอซาก้า ฟูกูโอกะ
มะนิลา จาร์กาต้า และกรุงเทพฯ   และมีสตรีที่มีชื่อเสียง อาทิ เช่น แจ๊คเกอลีน เคนเนดี้ โอนาซิส  เจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโค ไดน่า รอส
เจน ฟอนด้า ฯลฯ  ล้วนแต่ได้รับการอบรม การเสริมสร้างบุคลิกภาพจากโรงเรียนนี้เช่นกัน

 

“คงจะดีไม่น้อย..ถ้าคนไทยเรามีบุคลิกภาพที่ดีทัดเทียมนานาชาติ”
ประณม ถาวรเวช
ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย  เมื่อปี พ.ศ. 2528

เพราะต้องการเห็นคนไทยทุกเพศทุกวัยมีบุคลิกภาพที่ดี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทันสมัย ก้าวทันโลก คุณประณม ถาวรเวช จึงได้ทุ่มเท
แรงกายแรงใจ เพื่อก่อตั้งสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ขึ้นในประเทศไทย โดยนำหลักสูตรอบรมจากสหรัฐอเมริกา
มา ประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย ทำให้ผู้เข้าอบรมจำนวนมากประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ทำให้สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากบุคคลและองค์กรชั้นนำหลากหลายอาชีพและมีผล งานดีเด่นเป็น
อันดับ 1 ในทวีปเอเชีย

หลักสูตรสำหรับลูกค้าบุคคล
ออกแบบหลักสูตรเฉพาะตามช่วงวัยและช่วงชีวิตในการทำงาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนบุคลิกคุณให้มีภาพลักษณ์ดูดีและโดดเด่นทั้ง
การแต่งกาย มาดท่วงท่าอิริยาบถ จนถึงการพัฒนาทักษะพูดจาสร้างเสน่ห์ประทับใจกับผู้คน การสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ และมารยาท
ในการการเข้าสังคมที่เหมาะสม
รายละเอียดหลักสูตรของ John Robert Powers
1. Chic &Charm Power Program โปรแกมเสริมสร้างภาพลักษณ์อินเทรนด์ หนุ่มสาวทันสมัย
2. Biz Smart Power Program โปรแกมเสริมสร้างภาพลักษณ์คนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรง
3. Pro-Executive Power Program โปรแกมเสริมสร้างภาพลักษณ์นักบริหารมืออาชีพรุ่นใหม่
4. Presentation Power Program โปรแกมฝึกทักษะการพรีเซนท์งานอย่างมืออาชีพ
5. 
Speech Power Program โปรแกมฝึกทักษะการพูด การปรากฎตัวต่อสาธารณชน
6. New Age Leaders     พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่
7. Smart Communication power program     ยกระดับทักษะการสื่อสารเพื่อการบริหารคน
8. Kids programs     การปรับปรุงและสร้างเสริมบุคลิกภาพของเด็ก     

Image Consultant
บริการที่ปรึกษาสร้างภาพลักษณ์ นอกเหนือจากหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพแล้ว สถาบัน John Robert Powers ยังมีบริการพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการสร้างภาพลักษณ์บุคคล ได้แก่• บริการที่ปรึกษาสร้างภาพลักษณ์ (Image Consultant)
สถาบันฯ มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพแขนงต่างๆ ที่พร้อมให้คำปรึกษาในการวางแผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของบุคคลอย่าง เป็นกระบวนการและมีประสิทธิภาพ โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์มิติบุคลิกภาพทั้งของบุคคลและขององค์กร นำมาสร้างภาพลักษณ์พิมพ์เขียว (Imagineering Blueprint) เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการเสริมสร้างภาพลักษณ์เป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 1) ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าบุคคล : ร่วมพูดคุยปรึกษาเพื่อวางเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ตัวคุณ สำรวจค้นหาคุณสมบัติอันเป็นแก่นแท้ของบุคลิกภาพแต่ละคน เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างจุดแข็ง ปรับแก้ไขจุดอ่อน จากภาพ
ลักษณ์ภายนอกจนถึงการพูดจาสื่อสาร และพฤติกรรมการแสดงออก ให้คุณมั่นใจพร้อมบรรลุเป้าหมายในชีวิต
- การสร้างภาพลักษณ์สำหรับนักศึกษาหรือคนทำงานเมื่อต้องสัมภาษณ์งานใหม่
- การสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหารเมื่อต้องปรากฏตัวต่อสื่อมวลชน
- การสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้ที่ต้องทำงานปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน
- การสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเกิดในวงการ (Personal Branding)

2) ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าองค์กร : ร่วมวิเคราะห์คุณลักษณะของภาพลักษณ์องค์กรที่มุ่งหวัง เพื่อกำหนดเป็นโมเดลในการพัฒนาภาพลักษณ์ของบุคลากรในทุกองค์ประกอบทั้งการ แต่งเนื้อแต่งตัว การพูดจาสื่อสารทั้งภายในภายนอกองค์กร ตลอดจนการให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ ให้สามารถเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้
- การวางแผนสร้างภาพลักษณ์บุคลากรให้สอดคล้องกับแนวคิดภาพลักษณ์แบรนด์องค์กร
- การสร้างภาพลักษณ์สำหรับบุคลากรที่มีบทบาทเป็นตัวแทนภาพลักษณ์องค์กร (Brand Ambassador)
- การสร้างภาพลักษณ์ให้กับพริตตี้ตัวแทนประชาสัมพันธ์องค์กร สินค้า หรือบริการ

Call Center 02-646-1999
บริษัท พัฒนาบุคลิกภาพ จำกัด
ชั้น 9 ห้องเลขที่ 909 – 911 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.